Tarieven

Tandartspraktijk
Carsouw

Onze tarieven zijn gebaseerd op de vastgestelde bedragen door de Nederlandse Zorgautoriteit per prestatiecode. De tarievenlijst wordt ieder jaar herzien. Houd u er rekening mee dat niet alle behandelingen die worden vermeld in de tarievenlijst in onze praktijk worden uitgevoerd.

Tarieven

Bekijk hier de tarievenlijst

* Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Voor het versturen en innen van onze rekeningen werken wij samen met Infomedics. U ontvangt daarom altijd een factuur van Infomedics in plaats van Tandartspraktijk Carsouw.

Kijk hier voor meer informatie over de facturatie.

Momenteel geen
aanname patiënten

Helaas hebben wij momenteel geen ruimte voor nieuwe patiënten.