Privacybeleid

Met deze privacyverklaring informeren we u over de verwerking van uw persoonsgegevens in onze praktijk. Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover. Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

 

De persoonsgegevens die wij verzamelen

Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen. Wij verzamelen de volgende gegevens van u:

  • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
  • Burgerservicenummer
  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geslacht en geboortedatum
  • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering)
  • De naam van uw zorgverleners of apotheek
  • Tijdstip van uw afspraak
  • Betalingsgegevens en factuuradres
  • Gegevens betreffende uw gezondheid

 

Beveiliging persoonsgegevens

Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden. Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen. U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

 

Recht op inzage en wissen van gegevens

U kunt uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek. Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker. U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Tevens kunt u melding maken bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren (functionele cookies). Ook maken we gebruik van analytische cookies om beter inzicht te krijgen in het functioneren van de website (bijv. bijhouden van bezoekersstatistieken). Deze cookies bevatten geen informatie waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor een computer.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient de aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze verklaring is herzien op 10 april 2021.

Momenteel geen
aanname patiënten

Helaas hebben wij momenteel geen ruimte voor nieuwe patiënten.